วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประวัติศาสตร์พม่า A History of Burma (หม่องทินอ่อง,Maung Htin Auang)ประวัติศาสตร์พม่า
A History of Burma

หม่องทินอ่อง
Maung Htin Auang
เพ็ชรี สุมิตร (แปล)

บทที่ 1 พม่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 2 อาณาจักรดั่งเดิม: มอญและปยุ
บทที่ 3 อาณาจักรพุกามและจักรวรรดิพม่าครั้งแรก
บทที่ 4 ความเสื่อมของอาณาจักรพุกามและการรุกรานของชนชาติมองโก
บทที่ 5 กรุงอังวะเป็นอริกับกรุงพะโค ไทยใหญ่เป็นอริกับมอญ
บทที่ 6 จักรวรรดิพม่าครั้งที่ 2
บทที่ 7 ความเสื่อมของอาณาจักรบุเรงนอง
บทที่ 8 พระเจ้าอลองพญากับจักรวรรดิพม่าครั้งที่สาม
บทที่ 9 พม่าในสมัยก่อนทำสงครามกับอังกฤษ
บทที่ 10 อังกฤษบุกรุกพม่า ค.ศ.1824-1852
บทที่ 11 อังกฤษได้พม่า ค.ศ.1885
บทที่ 12 การกู้เอกราช ค.ศ.1886-1948


E-book: ประวัติศาสตร์พม่า.pdf

ที่มา : Textbooks Project (มูลนิธิโครงการตำราฯ)  
         https://www.facebook.com/textbooksproject
         www.textbooksproject.org  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น